Latijn-Moderne Talen

Graad: 3 ASO
Profiel

De derde graad aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden.

Met de kennis die je opdoet, groei je tot een jongvolwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode en je bouwt verder aan een efficiënte studieplanning om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere studieloopbaan.

De vorming in de derde graad aso bereidt immers voor op verdere studie in het hoger onderwijs, gezien de derde graad aso een doorstromingsfunctie en geen finaliteitfunctie heeft.

Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op Latijn en moderne talen. Vanuit de lectuur van Latijnse auteurs leer je de rijkdom kennen van de Latijnse beschaving en cultuur, de basis van onze westerse maatschappij. Je leert hierdoor ook abstract, analytisch en logisch denken.

Deze richting legt de nadruk op de taalkundige, literaire en cultuurhistorische benadering van de oude cultuur.

De studierichting Latijn - moderne talen combineert het vak Latijn met een groter pakket talen (14/15 uur) en een beperkt pakket wiskunde (3 uur).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze richting 
- als je een logische geest hebt en houdt van abstract en analytisch denken;
- als je interesse hebt voor de klassieke oudheid en als je meer wil weten over de antieke cultuur;
- als je je kennis van Latijn zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) wil vergroten;
- als je belangstelling en aanleg hebt voor talen in het algemeen;
- als je wil werken aan een goede kennis van vreemde talen.

Wat kan je verder studeren?

Deze studierichting bereidt voor op het hoger onderwijs. Zowel de professionele als de academische bachelor- en masteropleidingen in de meest uiteenlopende sectoren liggen binnen de mogelijkheden vanwege de algemene vorming die deze richting biedt.

De studie van het Latijn biedt een goede scholing in nauwkeurig en logisch denken. Het lezen en bespreken van Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding op elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Ook taalkundige richtingen liggen binnen de mogelijkheden (toegepaste taalkunde, lerarenopleiding talen, …)

Studies met een sterk wiskundig of wetenschappelijk karakter liggen niet voor de hand gezien het beperkt aantal uren wiskunde (3 uur) en natuurwetenschappen( 2 uur) in de derde graad.

Scholen die deze richting aanbieden