Techniek-Wetenschappen

Graad: 2 - 3 TSO
Profiel

De studierichting Techniek Wetenschappen bereidt voor op studies in het hoger onderwijs. De klemtoon ligt op wetenschappen en wiskunde, samen ongeveer de helft van het lesrooster. Tijdens de practica (fysica, chemie en biologie) wordt de theorie getoetst en geïllustreerd.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je hebt belangstelling voor wiskunde en wetenschappen. Het boeit je om via experimenten wetenschappelijke theorieën te doorgronden en de resultaten ervan via ICT te verwerken. Je wil je voldoende inzetten om een grondige basis te verwerven voor verdere studies.

In welke beroepen kan je direct terecht?

De opleiding Techniek-wetenschappen bereidt niet voor op directe tewerkstelling na het middelbaar onderwijs.

Wat kan je verder studeren?

Academische bachelor in wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, industriële wetenschappen.

Professionele bachelor in wetenschappen, biotechniek, gezondheidszorg en onderwijs.

7e specialisatiejaar TSO in het studiegebied chemie: Chemische procestechnieken, Apotheekassistent.

Scholen die deze richting aanbieden