Onderhoud gebouwen (DBSO)

Graad: DBSO Deeltijds BSO
Profiel

Certificaat: Polyvalent onderhoudswerker gebouwen
Dit is een lLineaire opleiding. DEze opleiding is dus over een of meerdereschooljaren gespreid.De polyvalent onderhoudswerker gebouwen onderhoudt gebouwen en bijhorende gronden. Hij voert kleine herstellingswerken uit en verfraait de infrastructuur. De onderhoudswerker gebouwen controleert de goede werking van de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties en de toestand van daken en waterafvoersystemen. Hij onderhoudt toegangswegen, parkings en groenvoorzieningen. Op het einde van het schooljaar kan een certificaat van de opleiding uitgereikt worden mits alle competenties binnen de opleiding verworven zijn.

Certificaat: Thuishelper
Dit is een lineaire opleiding. De thuishelper staat in voor de schoonmaak, het onderhoud en het op orde zetten van particuliere woonruimtes. Soms staat hij in voor het groot onderhoud of het seizoensonderhoud. De thuishelper doet boodschappen, verricht eenvoudig verstelwerk en bereidt eenvoudige maaltijden. De thuishelper werkt al dan niet in aanwezigheid van de klant of de zorgvrager. Dit betekent dat de gewoontes van het gezin bij het werk worden gerespecteerd, evenals hygiënische en veiligheidsnormen. Het certificaat kan op het einde van het schooljaar behaald worden mits alle competenties binnen de opleiding verworven zijn.

Scholen die deze richting aanbieden