Sanitair (DBSO)

Graad: DBSO Deeltijds BSO
Profiel

Certificaat: sanitair installateur
Nieuw vanaf dit schooljaar. De sanitair installateur monteert en demonteert leidingen voor aan- en afvoer van water in functie van de sanitaire installatie. Hij plaatst, onderhoudt, herstelt en sluit sanitaire toestellen aan. Hij monteert en demonteert leidingen voor gas in functie van de individuele gasverwarmingstoestellen. Hij stelt de sanitaire installatie en de individuele gasverwarmingstoestellen in gebruik, spoort storingen op en verhelpt ze. De opleiding sanitair installateur bestaat uit 4 modules: plaatsing en aansluiting toestellen individuele gasverwarming, plaatsing en aansluiting toestellen sanitair, plaatsing leidingen individuele gasverwarming en plaatsing leidingen sanitair. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

Scholen die deze richting aanbieden