1ste leerjaar B

Graad: 1 BSO
Profiel

Als je wil starten in 1B moet je op 31 december van het lopende jaar de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben.

Ook zonder getuigschrift basisonderwijs kan je starten in 1B. Je moet voor Nederlands en wiskunde wel het niveau einde vierde leerjaar halen.

Ben je geslaagd in het zesde leerjaar en wil je toch naar 1B, moet je advies vragen aan het CLB.

Je krijgt er een vast pakket basisvakken, waarin de eventuele leerachterstanden voor Nederlands en wiskunde worden weggewerkt. Daarnaast krijg je een aantal keuzevakken, door de school gekozen in functie van de verdere studiemogelijkheden in de school.

In 1B ligt de nadruk op doeactiviteiten. Je krijgt veel praktische vakken die samenhangen met de studierichting die je later wil volgen en het beroep dat je later wil uitoefenen.

Als je geslaagd bent in 1B, kan je het daaropvolgende schooljaar naar BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar) of naar 1A.

Als je geslaagd bent in 1B of in het daaropvolgende BVL, dan behaal je het getuigschrift basisonderwijs (als je dit nog niet behaalde).

Scholen die deze richting aanbieden