Biotechnische Wetenschappen

Graad: 2 - 3 TSO
Profiel

De studierichting biotechnische wetenschappen wil een wetenschappelijke vorming bieden als achtergrond voor wat je als mens kunt doen met levende wezens, planten en dieren, zowel om ze te benutten als om ze te beschermen. Naast laboratoriumwerk zijn wiskunde, biologie, fysica en chemie zeer belangrijk.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Als je wil leren over de biochemische opbouw en groei van levende wezens, hun functioneren in de natuur of hun toepassingen in voedselproductie of nijverheid, dan kom je in deze richting aan je trekken. Je bent uiteraard geïnteresseerd in wetenschappen en je kunt voldoende studeren om een belangrijke wiskundige basis te verwerven.

In welke beroepen kan je direct terecht?

Biotechnische wetenschappen is niet bedoeld als voorbereiding op onmiddellijke tewerkstelling, maar een job als laborant is b.v. wel mogelijk.

Wat kan je verder studeren?

In het hoger onderwijs kan je kiezen voor masteropleidingen bio-ingenieur, veearts, biologie, lichamelijke opvoeding, industrieel ingenieur. Bacheloropleidingen onderwijzer of leraar groep 1, landbouw en biotechnologie, chemie, biochemie, landschaps- en tuinarchitectuur, landmeter, verpleging of vroedkunde, voedings-en dieetkunde zijn ook logische vervolgopleidingen. 

Daarnaast komen ook de 7e specialisatiejaren in het studiegebied land- en tuinbouw in aanmerking: TSO bedrijfsleiding land- en tuinbouw, BSO agromanagement, bloemsierkunst, bosbouw, groenbeheer en verfraaiing, landbouwdiversificatie, land- en tuinbouwmechanisatie, manegehouder-rijmeester, veehouderij en landbouwteelten.

Scholen die deze richting aanbieden