Moderne Talen-Wiskunde

Graad: 3 ASO
Profiel

De derde graad aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. 

Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden.

Met de kennis die je opdoet, groei je tot een jongvolwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode en je bouwt verder aan een efficiënte studieplanning om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere studieloopbaan.

De vorming in de derde graad aso bereidt immers voor op verdere studie in het hoger onderwijs, gezien de derde graad aso een doorstromingsfunctie en geen finaliteitfunctie heeft.

Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op de moderne talen Nederlands, Frans, Engels en Duits.

De studierichting moderne talen - wiskunde combineert een groter pakket talen (14/15 uur) met abstracte wiskunde op hoog niveau (6 uur).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze richting 
- als je belangstelling en aanleg hebt voor wiskunde;
- als je wil werken aan een stevige kennis van wiskunde;
- als je je kennis van talen zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) wil vergroten;
- als je belangstelling en aanleg hebt voor talen in het algemeen;
- als je wil werken aan een goede kennis van vreemde talen.

Wat kan je verder studeren?

Na de derde graad heb je een brede waaier van studiemogelijkheden op professioneel en academisch bachelor- en masterniveau (ingenieur, biochemie, elektronica, informatica, biologie, chemie, …).

Wiskunde vormt de basis van alle exact wetenschappelijk en economisch gerichte studies. Daarenboven komt in deze studierichtingen het abstract denken en het logisch redeneervermogen sterk aan bod. Dit redeneervermogen komt zeker ook van pas in andere disciplines.

Ook taalkundige richtingen liggen binnen de mogelijkheden (toegepaste taalkunde, lerarenopleiding talen, …).

Toch is deze studierichting ook algemeen vormend, waardoor studies in andere vakgebieden (sociale, psycho-pedagogische, management, …) eveneens binnen de mogelijkheden liggen.

Scholen die deze richting aanbieden