Sportwetenschappen

Graad: 3 ASO
Profiel

De derde graad aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden.

Met de kennis die je opdoet, groei je tot een jongvolwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode en je bouwt verder aan een efficiënte studieplanning om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere studieloopbaan.

De vorming in de derde graad aso bereidt immers voor op verdere studie in het hoger onderwijs, gezien de derde graad aso een doorstromingsfunctie en geen finaliteitfunctie heeft.

Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op sport en wetenschappen. In deze richting worden wekelijks 6 uur aan L.O. besteed, niet als specialisatie van één bepaalde sporttak, maar als grondige kennismaking met L.O. in de ruimste zin van het woord. De lichamelijk-motorische componenten krijgen dus ruime aandacht. De wetenschappelijke vakken worden in deze studierichting uitgebreid theoretisch en praktisch (via proefopstellingen in practica) benaderd zodat je hier een stevige wetenschappelijke basis krijgt.

De studierichting wetenschappen - sport combineert L.O. (6 uur)met een uitgebreid pakket wetenschappen (7 uur) en een beperkter pakket wiskunde (4 uur).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze richting 
- als je sportief bent en graag vele sporten beter leren kennen;
- als je wil werken aan een sterke fysieke en mentale basis;
- als je belangstelling en aanleg hebt voor wetenschappen;
- als je je interesse en kennis voor deze vakken wil vergroten en wil toepassen in nieuwe situaties en praktijkvraagstukken.

Wat kan je verder studeren?

Na de derde graad heb je vele mogelijkheden om verder te studeren in het hoger onderwijs (professionele en academische bachelor en master), vooral in de gebieden wetenschappen en sport (L.O. en bewegingswetenschappen, kinesitherapie, biologie, chemie, …).

In de meeste wetenschappelijke professionele en academische bacheloropleidingen start men aan een snel tempo op het basisniveau eind secundair onderwijs en is een sterke wetenschappelijke basis een voordeel.

Toch is deze studierichting ook algemeen vormend, waardoor studies in andere vakgebieden (sociale, psycho-pedagogische, management, …) eveneens binnen de mogelijkheden liggen.

Scholen die deze richting aanbieden