Bouw (DBSO)

Graad: DBSO Deeltijds BSO
Profiel

Certificaat: Bekister
Deze opleiding kan gevolgd worden mits een alternerende tewerkstelling.De bekister bepaalt de juiste plaats en structuur van de bekisting. Hij brengt de bekisting rond de wapeningsstaven aan zodanig dat ze nadien gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden. De bekister plaatst stutten om aan het geheel voldoende stevigheid te verlenen zodat het aan de druk van het beton kan weerstaan. Eens het beton gestort en verhard, staat hij in voor de ontkisting. Hij voert ook metselwerk en funderingen op staal uit. Hij legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst thermische isolatie.De opleiding bekister bestaat uit 6 modules: basistechnieken metselwerk, bekisting, funderingen op staal, metselwerk, opritten en riolerings- en afwateringsstelsels. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

Certificaat: ijzervlechter
Deze opleiding kan gevolgd worden mits alternerende tewerksteling.De ijzervlechter staat in voor het maken en plaatsen van metalen wapeningen waarrond het beton wordt gestort. Hij knipt, buigt en vlecht de metalen staven of draden. Hij voert funderingen op staal en betonwerken uit. Hij werkt ook mee aan de uitvoering van grondwerken. De opleiding ijzervlechter bestaat uit 4 modules: betonwerk, funderingen op staal, grondwerk en ijzervlechtwerk. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

Certificaat: werfbediener
De opleiding Werfbediener is de basisopleiding binnen de bouwafdeling. De werfbediener helpt bij het plaatsen van steigers of stellingen. De werfbediener voert grondwerken en sloopwerken uit en treft voorbereidingen voor het metselwerk. Hij voert ook funderingen op staal uit, legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst thermische isolatie. Hij dient in hoofdzaak de metselaar. De opleiding werfbediener bestaat uit 6 modules: basistechnieken metselwerk, funderingen op staal, grondwerk, opritten, riolerings- en afwateringsstelsels en werfbediening ruwbouw. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

Certificaat: Voeger
De voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan. De opleiding voeger bestaat uit 3 modules: basistechnieken metselwerk, plastisch voegwerk en voegwerk in cement. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

Certificaat: Metselaar
Metselaar is de vervolgopleiding na werfbediener, bekister of voeger.De metselaar metselt met stenen en mortelspecie binnen- en buitenmuren. Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. De metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij renoveert en verbouwt bestaande gebouwen. De opleiding Metselaar bestaat uit 6 modules: basistechnieken metselwerk, bekisting, funderingen op staal, metselwerk, riolerings- en afwateringsstelsels en specifiek uitvoeringswerk. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

Scholen die deze richting aanbieden