Personenzorg (DBSO)

Graad: DBSO Deeltijds BSO
Profiel

Certificaat: Logistiek helper in de zorginstellingen
Dit is een lineaire opleiding.De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren zoals: maaltijden verzorgen, kamers en ruimtes onderhouden, linnen verzorgen, ... De logistiek helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager. Het certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 500 uren bedraagt, waarvan ten minste 250 uren alternerende werkplekopleiding.

Certificaat: Verzorgende
Dit is een lineaire opleiding. De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager zoals bejaarden en kinderen. Het certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 2400 uren bedraagt, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding.

Scholen die deze richting aanbieden