1ste leerjaar A

Graad: 1
Profiel

Wil je starten in 1A, dan moet je geslaagd zijn in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Je moet m.a.w. het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald.

Als je het zesde leerjaar gedaan hebt, maar het getuigschrift niet behaald hebt en je wil toch naar 1A, neem dan contact op met het CLB, verbonden aan de scholengemeenschap.

Het lessenpakket van 1A bestaat uit 32 lesuren. Hiervan zijn 27 uren vast en 5 uren keuzevakken. Deze keuzevakken worden bepaald door de school in functie van de verdere studiemogelijkheden in het tweede jaar en de tweede en de derde graad.

Scholen die deze richting aanbieden